Åpningstider

Sesongåpning
lørdag 6. desember.


Onsdag og fredag
17:30 - 20:30
Lørdag og søndag
10:00 - 16:00SKIBUSS
Lørdager og påskeuken.

Gol Campingsenter:........ kl. 10:45
Gol jernbanestasjon:...... kl. 10:50
Pers Hotell:....................... kl. 11:00
Gol skysstasjon:..............kl. 11:05
Solstad Hotell:..................kl. 11:10
Vonheim:........................... kl. 11:12
Golberg/Tuppeskogen:.. kl. 11:15
Gol Skipark:..................... kl. 11:20

Retur fra Gol Skipark: kl. 16:00

Kr. 30,- pr. person betales til sjåføren.

Tidene kan avvike noe fra
Pers Hotell avhengig av
eventuelle forsinkelser med NSB.

Kontakt oss


Gol Skipark
Haugstadveien
3550 Gol

Skiparken tlf: 405 46 824
E-post: post@golskipark.no