Åpningstider


Vinteren kommer snart.

Da kan enda 2 nye bakker oppleves.


Informasjon kommer.
Vi sees snart!

SKIBUSS
Lørdager og påskeuken.

Gol Campingsenter:........ kl. 10:45
Gol jernbanestasjon:...... kl. 10:50
Pers Hotell:....................... kl. 11:00
Gol skysstasjon:..............kl. 11:05
Solstad Hotell:..................kl. 11:10
Vonheim:........................... kl. 11:12
Golberg/Tuppeskogen:.. kl. 11:15
Gol Skipark:..................... kl. 11:20

Retur fra Gol Skipark: kl. 16:00

Kr. 30,- pr. person betales til sjåføren.

Tidene kan avvike noe fra
Pers Hotell avhengig av
eventuelle forsinkelser med NSB.

Kontakt oss


Gol Skipark
Haugstadveien
3550 Gol

Skiparken tlf: 405 46 824
E-post: post@golskipark.no